Lejebetingelser

Pris

Pris pr. dag: kr. 8.000, - (min 2 overnatninger)

Betaling

Umiddelbart efter booking modtager lejeren en faktura på 50 %af lejen. Betalingen skal ske senest en uge efter modtagelsen.
2 måneder inden indflytningsdatoen, modtager lejeren en faktura på de sidste 50% af lejen samt depositum beløbet.
Ved booking senere end 2 måneder før lejeperioden, betales hele lejen samt depositum beløbet på en gang.

Depositium

Lejeren indbetaler, samtidigt medden sidste delaf huslejen, et depositum på kr. 4.600, -. Dette beløb står som sikkerhed foreventuelle ekstraudgifter for udlejeren, f.eks. i form af manglende oprydning /rengøring, ødelagte ting, et ualmindeligt højt vand og energiforbrug, ellerkonstateret indendørs rygning.
Depositummet eller restbeløbet returneres til lejers kontosenest 14 dageefter afrejsen.

Annullering

Lejer kan til enhver tid skriftligtannullere lejeaftalen. Annulleringer afregnes efter følgende:Ved annullering indtil 60 dage førankomsten, returneres 50% af lejen, samt depositummet. Vedannullering indtil 14 dage før ankomsten, returneres 25% lejen, samt depositummet.

Lejeaftalen

Lejeaftalen omfatter Badehotellet med indbo og renovation. Slutrengøring samt vand og energiforbrug, er inkluderet i lejens pris.

Rengøring

Slutrengøring er inkluderet i alle ophold og erinkluderet i lejes pris. Lejeren forpligter sig til at behandle Badehotellet ordentligt og må sørge for, at det lejede ved afrejsen forlades i ryddelig og rengjort stand. Opvask, rengøring af ovn, køleskab og tømning af affald er ikke inkluderet i en slutrengøring, og skal foretages af gæsterne indenafrejse.Medbringes hund, skal lejer rengøre Badehotellet for hundehår m.m. inden afrejse.

Skader på hus eller indbo

Lejeren er ansvarlig for alt, hvad der tilhører Badehotellet og er ligeledes forpligtet til før afrejsen at erstatte eventuelle selvforvoldte skader, der opstår på boligen eller indboet. Skulle der under lejemålet opstå skader, er lejeren forpligtet til straks at underrette udlejer herom, så der kan tages hånd om sagen. Udlejer af Badehotellet påtager sig ingen ansvar over for lejeren eller dennes ejendom. Lejer har dermed selv ansvaret for sin forsikringsdækning under opholdet.

Reklamation

Skulle der imod forventning være reklamationer i forbindelse med Badehotellet, skal dette meddeles udlejer hurtigst muligt. Udlejer vil hurtigst muligt udbedre manglen.Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles udlejer straks ved ankomst og før indflytning på Badehotellet. Udlejer vil herefter hurtigst muligt besigtige Badehotellet og iværksætte eventuel yderligere rengøring.

Støj

Tag hensyn til Badehotellet naboer!
Husk at holde vinduer og døre lukkede, hvis der spilles musik eller holdes fest. Efter kl. 23.00 skal der være ro og gæsterne bedes holde sig indendørs. Støj, der generer naboerne vil, om nødvendigt, blive anmeldt til politiet. Vi beder Jer tage dette hensyn, så alle, også i fremtiden, kan have glæde af Badehotellet.